Strona główna | English version
KATEDRA i ZAKŁAD FARMAKOGNOZJI
z PRACOWNIĄ ROŚLIN LECZNICZYCH

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Działalność usługowa

 Usługi zlecone w postaci analizy HPLC-ESI-TOF MS związków organicznych (izolowanych
z roślin, produktów syntezy itp.) 
czytaj więcej

Katedra i Zakład Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych Uniwersytetu Medycznego 
w Lublinie posiada zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego GIF-IW-N-4001/325/09

A. Produkty lecznicze przeznaczone dla ludzi

1. Operacje wytwórcze
Czynności kontrolne dotyczące nadzorowania poszczególnych operacji wytwarzania
Zwalnianie serii i certyfikacja

1.2. Produkty niesterylne
1.2.1. Produkty niesterylne
        1.2.1.6. Płyn do użytku wewnętrznego
         1.2.1.11. Postaci półstałe

1.4.
Pozostałe produkty (inny przedmiot wytwarzania nie objęty powyższym zakresem w szczególności: sterylizacja substancji aktywnych, wytwarzanie biologicznych aktywnych materiałów wyjściowych, produkty lecznicze roślinne lub produkty lecznicze homeopatyczne, produkty luzem lub
wytwarzanie całkowite).
         
1.4.1. Wytwarzanie:
          1.4.1.1. Produkty lecznicze roślinne
1.6. Badanie w kontroli jakości
          1.6.3. Badania fizykochemiczne