Strona główna | English version
KATEDRA i ZAKŁAD FARMAKOGNOZJI
z PRACOWNIĄ ROŚLIN LECZNICZYCH

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Projekty współfinansowane z środków Unii Europejskiej

Projekty aktualnie realizowane

 

Projekty zrealizowane:

 

Opieka farmaceutyczna - nowe trendy w nauczaniu farmacji.
Szkolenie w ramach projektu Profesjonalne kadry medyczne - rozszerzenie oferty edukacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Okres realizacji: 03.07.2009 - 05.12.2009

Zbieractwo ziół - pasja i zawód na Lubelszczyźnie
Okres realizacji: 20.07.2009 - 20.06.2010

Wyposażenie innowacyjnych laboratoriów prowadzących badania nad nowymi lekami stosowanymi w terapii chorób cywilizacyjnych i nowotworowych
Okres realizacji: 05.03.2009 - 30.09.2012

Uniwersytet Nowoczesny- współpraca
Okres realizacji: 01.09.2009 - 30.09.2012
Działanie:
Realizacja dwu specjalności na farmacji

Specjalizacja i kompetencje - program rozwojowy Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie.

Działanie 3: Kompleksowy program szkoleń w zakresie obsługi nowoczesnego laboratorium farmaceutycznego
Okres realizacji: 01.10.2010 - 31.10.2012


Edukacja dla bezpieczeństwa - szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i rozpoznania uzależnień.
Okres realizacji: 01.08.2012 - 31.07.2013