Strona główna | English version
KATEDRA i ZAKŁAD FARMAKOGNOZJI
z PRACOWNIĄ ROŚLIN LECZNICZYCH

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Kierunki badań

 • poszukiwanie nowych źródeł związków naturalnych: potencjalnych przeciwutleniaczy, fitohormonów i leków o działaniu cytostatycznym i przeciwdrobnoustrojowym z grupy polifenoli (flawonoidów, kwasów fenolowych), związków steroidowych, taksoidów, alkaloidów, w gatunkach roślin leczniczych z rodzin Amaryllidaceae, Apiaceae, Araliaceae, Asteraceae, Iridaceae, Lamiaceae, Leguminosae, Rutaceae, Taxaceae,
 • badania nad optymalnymi warunkami izolacji związków aktywnych z materiału roślinnego,
  z wykorzystaniem najnowszych metod ekstrakcji (SPE, PLE, UAE, CPC, HSCCC, HPCCC)
  i technik rozdzielania chromatograficznego składników wyciągów,
 • opracowanie metod analizy ilościowej wyodrębnionych zespołów związków czynnych
  z zastosowaniem technik spektrofotometrycznych oraz chromatograficznych (HPLC-DAD, HPLC-FLD),
 • badanie struktury izolowanych związków naturalnych z wykorzystaniem metod analizy spektralnej i technik sprzężonych (1H-, 13C-NMR, GC-MS, LC-MS, LC-NMR),
 • badania biologiczne i farmakologiczne wyizolowanych zespołów związków czynnych
  i jednorodnych składników, celem określenia ich aktywności biologicznej i potencjalnego wykorzystania w lecznictwie, jako antyoksydantów, fitohormonów, leków cytostatycznych oraz bakterio- i wirustatycznych,
 • badania nad mechanizmami fitoaleksji - analiza wpływu czynników zewnętrznych (elicitory biotyczne i abiotyczne) jako stymulatorów biosyntezy poszukiwanych metabolitów wtórnych w celu wzbogacenia materiału roślinnego w poszukiwane związki aktywne,
  w doświadczeniach uprawowych i w badaniach in vitro.