Strona główna | English version
KATEDRA i ZAKŁAD FARMAKOGNOZJI
z PRACOWNIĄ ROŚLIN LECZNICZYCH

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Wykłady

  III ROK

Przedmiot: FARMAKOGNOZJA

Wykłady z przedmiotu: Farmakognozja w semestrze letnim 2014/2015 odbywać się będą w: piątek w godzinach: 0800 – 0930 w sali wykładowej Collegium Universum,
przy ul. dr Witolda Chodźki 1 w Lublinie.
Wykłady prowadzą: Adiunkci Katedry i Zakładu Farmakognozji
Pierwszy wykład odbędzie w dniu: 13 lutego 2015 roku